Nước khác -> Mới chia sẻ
# Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Chuyên mục / Sáng tác Downloads
1 En El Borde
Soda Stereo
4:43
Lossless
Nước khác -> Pop, rock...
Soda Stereo; Album: Doble Vida (1988)
1
Hôm nay 02:28
2 Terapia de Amor Intensiva
Soda Stereo
5:40
Lossless
Nước khác -> Pop, rock...
Soda Stereo; Album: Doble Vida (1988)
0
Hôm nay 02:28
3 El Ritmo De Tus Ojos
Soda Stereo
3:57
Lossless
Nước khác -> Pop, rock...
Soda Stereo; Album: Doble Vida (1988)
0
Hôm nay 02:27
4 Corazón Delator
Soda Stereo
5:12
Lossless
Nước khác -> Pop, rock...
Soda Stereo; Album: Doble Vida (1988)
0
Hôm nay 02:26
5 Día Común - Doble Vida
Soda Stereo
4:39
Lossless
Nước khác -> Pop, rock...
Soda Stereo; Album: Doble Vida (1988)
0
Hôm nay 02:26
6 Los Languis
Soda Stereo
3:54
Lossless
Nước khác -> Pop, rock...
Soda Stereo; Album: Doble Vida (1988)
0
Hôm nay 02:26
7 Lo Que Sangra (La Cúpula)
Soda Stereo
4:34
Lossless
Nước khác -> Pop, rock...
Soda Stereo; Album: Doble Vida (1988)
0
Hôm nay 02:24
8 En La Ciudad De La Furia
Soda Stereo
5:44
Lossless
Nước khác -> Pop, rock...
Soda Stereo; Album: Doble Vida (1988)
0
Hôm nay 02:24
9 Picnic en el 4° B
Soda Stereo
3:40
Lossless
Nước khác -> Pop, rock...
Soda Stereo; Album: Doble Vida (1988)
0
Hôm nay 02:23
10 The Breast
Izmoroz
1:32
320kbps
Nước khác -> Pop, rock...
Album: Yaz (2016)
1
Hôm qua 21:43
11 Rugged
Izmoroz
2:17
320kbps
Nước khác -> Pop, rock...
Album: Yaz (2016)
0
Hôm qua 21:42
12 Yebanut'sya (Devki Prutsya)
Izmoroz
2:16
320kbps
Nước khác -> Pop, rock...
Album: Yaz (2016)
1
Hôm qua 21:42
13 The Evil Coat
Izmoroz
2:48
320kbps
Nước khác -> Pop, rock...
Album: Yaz (2016)
0
Hôm qua 21:42
14 The Uzhos (part II)
Izmoroz
2:47
320kbps
Nước khác -> Pop, rock...
Album: Yaz (2016)
0
Hôm qua 21:42
15 Dead Man's Chest
Izmoroz
3:47
320kbps
Nước khác -> Pop, rock...
Album: Yaz (2016)
1
Hôm qua 21:41
16 The Magic Country
Izmoroz
3:07
320kbps
Nước khác -> Pop, rock...
Album: Yaz (2016)
0
Hôm qua 21:41
17 Yaz
Izmoroz
3:41
320kbps
Nước khác -> Pop, rock...
Album: Yaz (2016)
0
Hôm qua 21:41
18 Varyag
Izmoroz
3:34
320kbps
Nước khác -> Pop, rock...
Album: Yaz (2016)
0
Hôm qua 21:41
19 Humanoid
Izmoroz
3:17
320kbps
Nước khác -> Pop, rock...
Album: Yaz (2016)
0
Hôm qua 21:41
20 Aquarela Do Brazil
The Platters
2:27
Lossless
Nước khác -> Pop, rock...
Album: The Platters Sing Latino (1963)
21
Hôm qua 21:17
21 Aquellos Ojos Verdes
The Platters
2:08
Lossless
Nước khác -> Pop, rock...
Album: The Platters Sing Latino (1963)
27
Hôm qua 21:16
22 Cuando Calienta El Sol
The Platters
2:10
Lossless
Nước khác -> Pop, rock...
Album: The Platters Sing Latino (1963)
22
Hôm qua 21:16
23 Maria Elena
The Platters
2:03
Lossless
Nước khác -> Pop, rock...
Album: The Platters Sing Latino (1963)
25
Hôm qua 21:16
24 Malaguena Salerosa
The Platters
2:26
Lossless
Nước khác -> Pop, rock...
Album: The Platters Sing Latino (1963)
24
Hôm qua 21:16
25 La Hora Del Crepusculo
The Platters
2:18
Lossless
Nước khác -> Pop, rock...
Album: The Platters Sing Latino (1963)
22
Hôm qua 21:16
26 Viva Ju Juy
The Platters
2:33
Lossless
Nước khác -> Pop, rock...
Album: The Platters Sing Latino (1963)
23
Hôm qua 21:16
27 99 Red Balloons
Bảo Hân
5:16
Lossless
Nước khác -> Pop, rock...
Hoà âm: Tùng Châu; Album: Bảo Hân Great Hist (2009)
52
Hôm qua 21:09
28 Eternal Flame (Bathory cover)
Izmoroz
6:17
320kbps
Nước khác -> Pop, rock...
Album: Svyatofor (EP) (2018)
1
Hôm qua 17:20
29 Reptiloid (Hypocrisy cover)
Izmoroz
3:45
320kbps
Nước khác -> Pop, rock...
Album: Svyatofor (EP) (2018)
0
Hôm qua 17:20
30 Visitor (Helloween cover)
Izmoroz
3:47
320kbps
Nước khác -> Pop, rock...
Album: Svyatofor (EP) (2018)
2
Hôm qua 17:20
31 Bahnem! (Touch and Go cover)
Izmoroz
2:21
320kbps
Nước khác -> Pop, rock...
Album: Svyatofor (EP) (2018)
0
Hôm qua 17:19
32 Yes, the Heavens Light Up! (Venom cover)
Izmoroz
3:25
320kbps
Nước khác -> Pop, rock...
Album: Svyatofor (EP) (2018)
1
Hôm qua 17:19
33 Bear, Balalaika, Vodka!
Izmoroz
1:56
320kbps
Nước khác -> Pop, rock...
Album: Svyatofor (EP) (2018)
0
Hôm qua 17:19
34 Final Caja Negra
Soda Stereo
5:43
Lossless
Nước khác -> Pop, rock...
Soda Stereo; Album: signos (1986)
1
Hôm qua 10:17
35 Signos
Soda Stereo
5:17
Lossless
Nước khác -> Pop, rock...
Soda Stereo; Album: signos (1986)
4
Hôm qua 10:17
36 En Camino
Soda Stereo
4:31
Lossless
Nước khác -> Pop, rock...
Soda Stereo; Album: signos (1986)
0
Hôm qua 10:17
37 Persiana Americana
Soda Stereo
4:54
Lossless
Nước khác -> Pop, rock...
Soda Stereo; Album: signos (1986)
8
Hôm qua 10:17
38 No Existes
Soda Stereo
4:45
Lossless
Nước khác -> Pop, rock...
Soda Stereo; Album: signos (1986)
0
Hôm qua 10:17
39 Prófugos
Soda Stereo
5:19
Lossless
Nước khác -> Pop, rock...
Soda Stereo; Album: signos (1986)
13
Hôm qua 10:17
40 El Rito
Soda Stereo
6:08
Lossless
Nước khác -> Pop, rock...
Soda Stereo; Album: signos (1986)
0
Hôm qua 10:16